Pilot 9 – Peepfløjte til Rehabiliteringen

Projektet forsøger at finde en motiverende måde til at opretholde sin træning med Peep fløjte. Der laves forsøg med sensor på Peepfløjte som kan aktivere fx en film eller anden sekvens i en app.

Terapeuterne har desuden brug for at se hvor meget træning, der bliver udført. Til det oprettes en hjemmeside som får resultater ind fra appen.

Målet med projektet er at kvalitetssikre brugen af PEP-fløjte hos de indlagte patienter.

En typisk behandling med PEP-fløjte indeholder, at fysioterapeuten udleverer en PEP-fløjte til patienten, instruerer i brugen af denne, udleverer en standardfolder og giver besked på, at patienten skal bruge fløjten 4 gange dagligt. Herefter er der ofte ikke mulighed for at besøge patienten igen, og fysioterapeuten har ingen fornemmelse af patientens compliance ift. det anviste.

Projektløsningen går ud på at koble PEP-fløjten til en trykfølsom sensor (et manometer), som kommunikerer med en smartphone app.

Med projektløsningen modtager pt. en notifikation, når det er tid til at bruge fløjten, og på mobilen kan pt. se, om trykket ligger i det korrekte interval, samt hvor mange gentagelser/sæt der er udført. Samtidig kan fysioterapeuten via en hjemmeside holde øje med, hvor mange gange pt. har trænet dagligt, hvor mange gentagelser, der er udført og med hvilket gennemsnitstryk. Altså har fysioterapeuten mulighed for at vende tilbage til de patienter, der bruger fløjten med for dårlig kvalitet eller ikke bruger den nok.

Projektet er i øjeblikket i testfasen.

Partnere i projektet

Rehabiliteringsafdelingen på OUH Svendborg Sygehus

ICURA

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Digital Innovation, OUH


Partners