Pilot 8 – App til gynækologiske kræftpatienter

Patienten er i fokus i GameLab4Health’s 8. pilot, hvor vi arbejder med at udvikle en app til gynækologiske kræftpatienter.

Piloten er netop blevet skudt i gang, og vi er derfor stadig i færd med at spore os ind på app’ens indhold. Men allerede nu begynder et billede at tegne sig. Det er et billede, der handler om en gruppe af kvinder, der befinder sig i deres livs krise. Det er skræmmende at se sin egen dødelighed i øjnene, og de mange stærke følelser danner grundlag for kvindernes tilgang til hverdagens udfordringer.

Information når der er behov og overskud

Fra meget ofte at have været familiens faste holdepunkt, er kvinderne nu præget af vedvarende psykisk og fysisk træthed. Der er meget at forholde sig til som gynækologisk kræftpatient. Kvinderne får mange informationer af personalet, og det er ikke altid, at der er overskud til at rumme det hele. Blot det at holde styr på egen sygehistorie kan være vanskeligt.

Der kan også være usikkerhed på symptomer: Hvad skal jeg reagere på, og hvad er uden betydning? Måske skal jeg ”samle mine symptomer sammen” til næste konsultation, eller skal jeg ringe til afdelingen med det samme?

En app giver mulighed for en langt mere fleksibel adgang til relevante informationer, som kan findes i form af både videoer, billeder og skrift. I den løsning, vi udvikler i pilot 8, kan man få svar på både generelle spørgsmål, for eksempel: ”Hvad kan jeg selv gøre, information om kost og motion”. Og man kan finde symptomspecifikke informationer: ”Jeg oplever at … Hvad betyder det, og hvem skal jeg kontakte?”

En mobil løsning betyder, at informationerne er tilgængelige for patienterne, når der er behov, og når der er overskud.

Bedre overblik

Hospitalet har færre og færre ressourcer pr patient, hvilket betyder, at konsultationerne er korte, og at det ikke altid er muligt at komme igennem til afdelingen på telefon. Som patient kan man nemt fare vild i systemet, og det kan være svært at finde frem til rette person at henvende sig til med en given problemstilling.

Med en app kan vi imødekomme nogle af disse udfordringer…

Bl.a. arbejder vi med muligheden for at lave en kontaktfunktion, som sender besked til afdelingen, hvis en patient gerne vil ringes op. Og det er muligt at oprette en dagbog eller en logbog i app’en, hvor patienterne kan få støtte til at monitorere deres eget sygdomsforløb.

Partnere i pilot 8

OUH – Afd D, D6
OUH – Onkologisk afdeling R
OUH – Digital Innovation
OUH – Rehabiliteringsafdelingen
Patientforeningen KIU
MedWare

Partners