Pilot 6 – VIS App

Pilot 6 i GameLab4Health åbner nye muligheder for kommunikation mellem klinikere og patienter!

OUH har adskillige patientgrupper, som kan have problemer med at forstå og huske traditionel verbal eller skriftlig information om deres behandlingsforløb. Dette viser sig blandt andet i patienttilfredshedsundersøgelser, hvor patienterne giver udtryk for ikke at føle sig tilstrækkeligt informerede. Og flere kliniske afdelinger på OUH således også udtrykt behov for bedre visuelle redskaber i kommunikationen med deres patienter.

VIS App’en placerer sig i interaktions- og kommunikationsfeltet mellem klinikere og patienter. App’en fungerer som et virtuelt bibliotek for relevant materiale til visuel kommunikation. App’en er nem at håndtere og opdatere, og den mobile platform gør det muligt for sundhedspersonalet at have let adgang til de visuelle redskaber i interaktionen med patienterne, eller eksempelvis ved oplæringen af nyt personale.

På den ene side handler app’ens funktion om patienttilfredshed, idet patienternes oplevelse af kommunikationen med sundhedspersonalet vil forbedres, da de vil have lettere ved at forstå og huske, de informationer de får. Og på den anden side, vil implementeringen af applikationen forbedre arbejdsgange og således være tids- og ressourcebesparende for de forskellige sygehusafdelinger.

Partners