Pilot 5 – Digital Booking

Denne pilot drejer sig om tre strategiske akser:

•    Optimering af patientforløb
•    Ressourceoptimering
•    Patient empowerment

Ressourcestyringen til hjemmebehandling af patienter med HAE foregår i dag manuelt og er – foruden at være en tidskrævende opgave for både sygeplejersker og sekretærer – også behæftet med fejl og mangler. Dette i relation til omkostningstung medicin, som beløber sig til 16,4 millioner/årligt.

Derfor udvikles nu et system til Digital Booking.

Vi har lavet et online selvbooking system for at imødekomme ressourcekrævende opgaver i forbindelse med, at patienter udebliver fra aftalte tider eller ændrer tid samme dag. For eksempel er det i allergicenteret 1 ud af 7 patienter, der enten ændrer aftale samme dag, eller helt udebliver.

I version et afprøver vi en model, hvor patienten foretager egenregistrering eller booking via internettet. I version to vil vi lave systemet i en app.

Partnere i pilot 5
MedWare
Sydvestjysk Sygehus
Region Syddanmark
OUH – Hudafdeling I og Allergicenteret
OUH – Sektionen Lean & Innovation, Digital Innovation
OUH – Sektionen IT-Drift

Partners