Pilot 3 – Kinect

Denne pilot udvikles i et samarbejde mellem Rehabiliteringen i Svendborg (OUH), Lean og Innovation (OUH), Welfare Denmark og Idisplay Interactive.

Her kan du se et eksempel på virtuel træning med Welfare Denmarks og Idisplay Interactives telemedicinske løsning.

Status efterår 2014: Vi mangler den nyeste Microsoft Kinnect, for at kunne levere løsningen.

Koncept

Virtuel Genoptræning® hvor der anvendes Microsoft Kinect-kamera benyttes i dag af 30 kommuner i Danmark.
Potentialet er enormt og vi vil nu modificere systemet, så anvendelsen tilpasses den dagligdag der er på hospitaler og sygehuse.

Der lægges vægt på det faktum, at terapeuter og andet sundhedspersonale ikke har ressourcerne, til at udarbejde træningsplaner på individniveau, opfølgning og analyse af den data der genereres.

Der er derfor behov for et ”vedligeholdelsesfrit” og brugervenligt system, som patienter og medarbejdere kan benytte, uden at det kræver ressourcer. Systemet vil generere træningsdata, som fagprofessionelle, kan benytte. Alt data vil som udgangspunkt være anonymt, men give følgende data:
1. Køn
2. Alder
3. Antal trænings-sessioner (pr. individ, område, type af træning og succesrate)
4. Bopælskommune

Softwaren vil bestå af følgende

På skærmene vil der være adgang til 12 øvelsespakker. Øvelsespakkerne skal dække nogle generelle træningsområder. Det kunne være inddelt i områder som f.eks. knæ, skulder, ryg etc.. Hvert område har 3 sværhedsgrader.
F.eks. Knæ niveau 1, Knæ niveau 2, Skulder niveau 1, etc.
3-5 af disse øvelser vil være udviklet med kognitive øvelser, hvor spilelementer vil blive inddraget.

Fremgangsmåde for benyttelse af systemet

Træningsenheden (skærm og Microsoft Kinect-kamera) vil være placeret i områder på sygehuset/hospitalet, hvor der er mulighed for patienter at udføre træning.

Terapeuten vurderer hvilke øvelser patienten kan udfører og henviser til træningsenheden.
Terapeuterne henviser f.eks. x2 daglig træning på ”Knæ niveau 1”, altså en generel træning af borgeren.
Systemet motiverer patienten og sikrer en korrekt udførelse af øvelsen.

Målgruppen
Patienter med behov for genoptræning på hospitalet

Gamification

Baseret på de øvelser vi allerede har filmet, vil der blive lagt spilelementer ind.
Patienten træner således i en virtuel verden, baseret på de øvelser vi allerede har filmet. Der skal således ligges et ”spil”-lag ind over. Demoen vil være baseret på 3-5 øvelser.

Dataopsamling

Det vil give stor mening at opsamle alt den data der er mulighed for. Data vil kunne anvendes i samarbejde med eksterne partnere som eks. Rehfeld Mailtalk mv. ifm. Business Intelligence.

Opsamling af data på individniveau

Der bliver udviklet et simpelt nummersystem bestående af 2 bogstaver og 4 tal (eks. EG3351). Det benyttes til at holde styr på træningsstatistikker.

Fremgangsmåde

1. Borgeren henvises til skærmen
2. Borgeren bliver præsenteret for 3 muligheder
a. Har du et brugernummer (Hvis Ja, tastes nummeret ind og programmet starter)
b. Ønsker du at træne anonymt (Her starter træningen og der samles ikke data)
c. Er dette første gang du skal træne (Her indtastes data, som køn, alder postnummer etc. og får herefter et autogeneret nummer)
3. Efter træningen er afsluttet, starter velkomstskærmen op igen, og en ny patient kan starte.

Partners