Pilot 24 – App til kanylepatienter – afd. T

Information om brug af Trachealkanyler udgives i dag på papir og gives til patienterne. Denne ønskes suppleret af appen Mit Forløb. Det vil lette opdatering af materialet.

Afdelingen er blevet uddannet i brug af appen og arbejder i øjeblikket med at lægge indhold i appen.

Samarbejdspartnere i Pilot 24

Medware

OUH – Afdeling T

OUH – Digital Innovation

Partners