Pilot 2 – KOL App

I pilot nr. 2 udvikles KOL App’en, som har fokus på optimering af patientforløb og patient-empowerment.

Den typiske KOL-patient er 55 år +, socialt isoleret og fysisk inaktiv. Bevægelse er en af de helt store udfordringer – samtidig med, at motion er ekstremt vigtig for at bibeholde og eventuelt forbedre den eksisterende lungekapacitet. Når KOL-patienter gennemgår et 12-ugers genoptræningsforløb i Rehabiliteringsafdelingen i Svendborg (OUH), er det derfor også et tilbagevendende problem, at patienterne i praksis ikke fortsætter træningen imellem deres besøg i Rehabiliteringen. Igennem lang tid har både fagpersonale og patienter i Rehabiliteringsafdelingen efterspurgt tiltag, som kan skabe motivation til træning i eget hjem. Det er formålet med KOL App’en at imødekomme dette behov.

App’en vil indeholde træningsvejledninger og information om sygdommen. Og for at skabe motivation vil app’en kombinere GPS til registrering af daglig træning med spilelementer og sociale medier. For eksempel kan man oprette træningshold, hvor deltagerne vil blive informeret, når andre i gruppen træner, og ved hjælp af gåture, som registreres af GPS’en, kan man som hold indtjene points til at bygge et virtuelt hus eller lignende. Spilelementer og sociale medier kan kombineres på rigtig mange måder, og sammen med patienterne vil vi arbejde med forskellige scenarier og derigennem sikre, at det, der udvikles, er meningsfuldt og motiverende for målgruppen. Desuden vil data om træning blive registreret og vil kunne bruges som redskab i dialogen mellem kliniker og patient.

Status efterår 2014
Grafikken er færdig og nu påbegyndes den en “pre-test” version af appen, så klinikerne i samarbejde med patienterne kan se en rigtig god mockup af KOL app’en. I den kommende tid skal mockup’en evalueres af fagpersonale, og derefter vil vi udvikle en prototype, som kan indgå i et længere udviklings- og testforløb med patientinddragelse.

 

 

Partnere i pilot 2
Woerk
OUH – Rehabiliteringsafdelingen i Svendborg
OUH – Lungemedicinsk afdeling J
OUH – IT drift
OUH – Lean og Innovation

Partners