Pilot 16 – Egen registrering

Denne pilot drejer sig om tre strategiske akser:

•    Optimering af patientforløb
•    Ressourceoptimering
•    Patient empowerment

Ressourcestyringen til hjemmebehandling af patienter med HAE foregår i dag manuelt og er – foruden at være en tidskrævende opgave for både sygeplejersker og sekretærer – også behæftet med fejl og mangler. Dette i relation til omkostningstung medicin, som beløber sig til 16,4 millioner/årligt.

Derfor har vi udviklet et system til Digital Egenregistrering.

Digital Egenregistrering vil gøre det muligt for patienter med den livstruende lidelse, HAE, at registrere symptomer, anfald og medicinforbrug via internettet eller via en app, i stedet for, som det er tilfældet i dag, at skulle udfylde papirskemaer, der senere skal afleveres på afdelingen og gennemgås sammen med en sygeplejerske. Det er en problemstilling, som er kendt i adskillige afdelinger på OUH, men for ikke at påvirke den generelle produktivitet, har vi i første omgang udpeget gruppen af HAE-patienter, som er en mindre, men meget homogen og ressourcekrævende patientgruppe.

I version et afprøver vi en model, hvor patienten foretager egenregistrering via internettet. I version to vil vi lave systemet i en app.

Partnere i pilot 5

MedWare
Sydvestjysk Sygehus
Region Syddanmark
OUH – Hudafdeling I og Allergicenteret
OUH – Sektionen Lean & Innovation, Digital Innovation
OUH – Sektionen IT-Drift

Partners