Pilot 10 – IWERC

I GameLab4Health’s 10. pilot har Nordic Brain udviklet en velfærdsteknologisk skærmløsning. Denne hedder IWERC, hvilket står for ”Integrated Wellness Entertainment Rehabilitation Calendar”.

Med IWERC får borgeren og personalet et kontrolleret computermiljø, bygget op om en personlig kalender, som hjælper personale og patienter med at holde styr på aftaler til træning, og som muliggør og inspirerer til egentræning.

Ud over kalenderfunktionen, er IWERC modul-opbygget og kan f.eks. sættes op til at bruges til TV/radio, læse avis på internettet, vedligeholde sociale kontakter ved hjælp af Skype, og/eller til at bruge computerspil til Hjernetræning og underholdning.

IWERC er en telemedicinsk løsning, som er egnet til patienter i midlertidigt døgnophold på rehabiliteringsafdelinger, eller til udlagte patienter i eget hjem.

Partners