Pilot 1 – App Acute

Denne pilot er et samarbejde mellem Woerk, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, Anæstesiologisk Afdeling V og Digital Innovation (OUH). I piloten udvikles App Acute til brug i forbindelse med akut kejsersnit, og formålet er at minimere tidsrummet, fra der er taget en beslutning om akut kejsersnit, til barnet er forløst.

Der er 3 grundlæggende omdrejningspunkter i arbejdet med at udvikle app’en:

1.    Optimering af arbejdsgange på tværs af faggrupper
2.    Kvalitetssikring
3.    Patientsikkerhed

Her kan du se film om App Acute.

Et akut kejsersnit foretages, når en normal fødsel udvikler sig kompliceret. Man vurderer, at det vil være for belastende, farligt eller umuligt for mor eller barn at gennemføre en normal fødsel, og fødselslægen melder akut kejsersnit grad 1, 2 eller 3 – hvilket betyder, at barnet skal være forløst indenfor henholdsvis 15, 30 eller 60 minutter. Ifølge den nationale standard, skal 95 % af alle akutte kejsersnit udføres indenfor den givne tidsramme. Men som det ser ud idag, kan man på OUH ikke opfylde dette krav i forhold til akut kejsersnit, grad 1 og 2.

En operation som et akut kejsersnit forudsætter et strømlinet og gnidningsfrit samarbejde på tværs af faggrupper og afdelinger. Det har man allerede arbejdet meget med på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D og Anæstesiologisk Afdeling V, men stadig uden at kunne leve op til de nationale standarder.

En lang række fagpersoner skal tilkaldes, når der meldes akut kejsersnit. Jordemoderen tilkalder fødselslægen, som typisk ringer videre til obstetrisk vagthavende og gynækologisk vagthavende, samt Anæstesiologisk Afdeling V, den koordinerende sygeplejerske på operationsgangen og en pædiater. Derefter ringer anæstesilægen videre til anæstesisygeplejersken, mens den koordinerende sygeplejerske på operationsgangen kontakter de to operationssygeplejersker, som skal ind på stuen. Samtidig med dette tilkaldes den koordinerende jordemoder, patienten gøres klar til operationen og far forberedes på, hvad der skal ske. Kort fortalt.

Så der er rigtig mange mennesker, der skal ringes til, og det går der hurtigt nogle minutter med. Og vi overholder ikke vores kvalitetskrav i det omfang, vi er forpligtede til, så vi har behov for at finde nogle arbejdsgange, der gør, at vi hurtigere kan samle et operationsteam.” (Annette Henriksen – afdelingssygeplejerske, afdeling D)

Her byder mobilteknologien på nogle spændende muligheder! Ved hjælp af App Acute kan læge og koordinerende jordemoder eller sygeplejerske med ganske få tryk på telefonen eller tabletten sende push beskeder ud til samtlige af de fagpersoner, der skal tilkaldes.

Hvis man med App Acute kan spare 3 minutter, vil det gøre en stor forskel. Umiddelbart lyder det måske ikke af meget, men ved akut kejsersnit grad 1, hvor man kun har 15 minutter til rådighed, og barnet hyppigst har iltmangel, så betyder 3 minutter rigtig meget.” (Annette Henriksen – afdelingssygeplejerske, afdeling D)

Status efterår 2014. Appen er snart klar til test i klinikken. Der pågår arbejde med at gøre den stabil og sikker, så den har en backup-procedure og klart melder ud, hvis den skulle fejle. Appen har pt været til test på OUH i 3 omgang af en uge.

Der kommende testforløb er en blanding af “skrivebordstest” og så en periode med test i rigtig brug, med den nuværende procedure ved siden af.

YouTube film fra test lige før påske.

 

 

Partnere

Woerk ApS

OUH – afdeling D

OUH – afdeling V

OUH – Digital Innovation

Partners