Om projektet

GameLab4Health var et kombineret socialfonds- og regionalfondsprojekt, der skulle skabe vækst i syddanske SMV’er. Eller med andre ord: GameLab4Health ville gøre det lettere for syddanske virksomheder at udvikle nyskabende teknologier til sundhedsarbejdet!

Som noget helt nyt etablerede projektet derfor et innovativt laboratorium midt i hjertet af den kliniske hverdag på OUH – Odense Universitetshospital, og virksomheder blev inviteret til at samarbejde om nye løsninger.

Der har været afholdt en række læringsforløb og events om relevante emner i samarbejde med forskellige grupper af projektpartnere. Og en lang række pilot- og udviklingsforløb blev iværksat, centreret omkring brugerdreven innovation og udvikling af mHealth og gamificiation løsninger til sundhedsvæsenet.

Gennem læringsforløb såvel som udvikling af piloter og prototyper blev de deltagende virksomheder gearet til at træde ind på mHealth-arenaen. Virksomhederne har fået en forståelse for kommercialisering af apps og serious games til sundhedsvæsnet, samt indsigt i betydning af dokumentation, Medicinsk Teknologivurdering, klinisk evidens, datasikkerhed og godkendelsesprocedurer m.m.

GameLab4Health forpligtede sig til at gennemføre 13 piloter. Hele 24 piloter er blevet iværksat. 23 forventes at udmønte sig i konkrete mock-ups eller prototyper, og heraf forventes en stor del at kunne kommercialiseres.

Strukturfondsmidler gives til at skabe arbejdspladser i Syddanske SMV’er gennem udvikling af innovative løsninger. Derfor arbejder projektet med piloter, som er skalerbare, så prototyperne kan komme bredt ud på andre hospitaler, både regionalt, nationalt og globalt.

Samlet set har partnervirksomhederne i GameLab4Health fået rigtig stort udbytte af deres deltagelse i projektet. Dette i form af:

  1. Tilegnet viden og kompetencer ifht. samarbejde med sundhedssektoren, inkl. godkendelser, kliniske krav og standarder, samt organisation og kultur.
  2. Tilegnet viden om performancekrav i leverancer til sundhedssektoren, samt app- og gamingspecifikke hensyn i det kliniske miljø.
  3. Udvidet fagligt netværk og videndeling med andre partnere.
  4. Færdige prototyper og mock-ups, som for en stor del har betydeligt potentiale for videresalg til andre sygehuse/afdelinger.
  5. Vækst og jobskabelse i projektperioden.
  6. Fremtidige effekter: Det vurderes, at partnervirksomhederne indenfor en relativt kort periode efter projektslut vil kunne se betydelige effekter i form af vækst i omsætning og jobskabelse. Dette i sammenhæng med, at viden og erfaringer implementeres i virksomhedens drift, samt kommercialisering af prototyper udviklet i projektet.

For nogle af partnervirksomhederne har det været en udfordring og ikke mindst en læring at deltage i GameLab4Health. Dels har der været en læring omkring, hvordan man deltager i et EU-projekt, dels omkring de høje krav til sikkerhed og klinisk evidens mv. i sundhedsvæsenet. Der er længere tid til marked indenfor velfærdsteknologi relativt til andre brancher. Men samtidig viser projektet også, at de virksomheder, der har taget mest aktivt del i projektet og taget ejerskab over fremdriften i piloter mv., også er dem, der vurderes at få størst udbytte. Med andre ord: Udbytte af et projekt som GameLab4Health afhænger i høj grad af den enkelte virksomheds ønske om og villighed til at påtage sig et ansvar for egen deltagelse i projektet. Dette har været en vigtig læring for alle parter.

Finansiering

GameLab4Health er efter indstilling fra Vækstforum Syddanmark blevet bevilliget finansiering gennem social og regionalfondsmidler.

Finansierien er fordelt således:

Socialfondsmidler 4.455.269 kr.

Regionalfondsmidler 6.253.658 kr.

Projektet løber fra 5. juni 2012 til 28. februar 2015

Partners