Welfare Denmark udvikler velfærdsteknologiske systemer til den offentlige sektor, og vi servicerer ca. 20 af landets kommuner indenfor Virtuel Genoptræning. Virtuel Genoptræning er et supplement for fysio- og ergoterapeuter, som ønsker at følge med i borgerens træning online. Træningen udføres foran et 3D kamera, som giver feedback på øvelsens udførelse. Terapeuten får automatisk besked, hvis træningen ikke er udført, eller hvis den er udført under 60% korrekt, og har derved mulighed for at tage kontakt til borgeren. Ved at give god vejledning via video, tale, skrift og genkendelse af kroppens bevægelser – uden tilstedeværelsen af en terapeut, sikrer Virtuel Genoptræning, at borgeren bruger mindre tid på genoptræningscenteret og samtidig opretholder en daglig træning. Slutresultatet er en kortere genoptræningsperiode, med de positive effekter det har på såvel borgerens velfærd som kommunens økonomi.