Syddansk Sundhedsinnovation er døren ind til Region Syddanmarks indsats indenfor innovation, velfærdsteknologi, telemedicin, nyt sygehusbyggeri og arbejdet med offentlig-privat-samarbejde. I samarbejde med regionens sygehuse, psykiatrien og sociale institutioner skaber vi resultater og produkter, der løser udfordringer i driften, bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser i regionen, og som skaber bedre service for patienterne. Traditionelt har virksomheder og offentlige parter arbejdet med innovation som interne udviklingsprocesser. Vi ønsker at skabe innovationsprocesser, hvor udvikling af nye løsninger sker i åbne samarbejder baseret på brugerdreven innovation – til gavn for både sundheden og væksten i Syddanmark. Sammen med sygehuse og sociale institutioner, patienter, brugere og virksomheder skaber vi resultater, der: •    udvikler fremtidssikret byggeri og drift på sundhedsområdet •    implementerer telemedicinske løsninger •    skaber stærke rammer for virksomhedssamarbejder.