Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet (Syddansk Universitet) har til formål at skabe et højteknologisk, internationalt anerkendt forskningskraftcenter, hvor universitet og erhvervsliv arbejder tæt sammen om udviklingen af nye teknologier til intelligente autonome systemer. Blandt meget andet udvikler MMMI nye teknologiske løsninger til at hjælpe borgere med særlige behov. For eksempel kronikere, ældre, handicappede og patienter, der har brug for genoptræning (primært i eget hjem), sygdomspleje, forebyggelse, operationer og meget mere. Instituttets indsats kendetegnes ved: Det tværgående perspektiv. Dvs. samarbejde internt på SDU, samt lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Der er et veletableret nationalt netværk af samarbejdspartnere, både i kraft af eksterne bevillinger og i kraft af studiemiljøet. Således består instituttets netværk af virksomheder, hospitaler, kommuner, professionshøjskoler, GTS-institutter og interesseorganisationer. Udvikling af hardware og prototyper med fokus på at optimere cost/benefit ved velfærd i form af enkle og gerne billige løsninger og modeller. Udvikling softwareløsninger til styring af velfærdsteknologi og intelligent teknik, samt brugervenlige systemer, blandt andet til hospitalssektoren.   .