EU's Regionalfond og Socialfond skal i perioden frem til og med 2020 bidrage til at styrke væksten i alle danske regioner, og derved også bidrage til at indfri EU2020-målene om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Vækstmålet skal i Danmark primært opfyldes ved at øge både jobskabelsen (antal arbejdstimer) og produktiviteten (værdiskabelsen pr. arbejdstime). Læs mere her