Teknologivurdering – 23. april 2013

Tirsdag den 23. april fra kl. 9 – 15 handlede dagen om Medicinsk Teknologivurdering (MTV) programmet var:

09.00 – 09.30 Morgenmad

09.30 – 12.00 Hvorfor MTV
09.30 – 12.00 MAST modellen
09.30 – 12.00 Case

12.00 – 12.45 Frokost
12.45 – 14.00 Workshop
14.00 – 15.00 Netværk

Anvendelse af velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet skaber effekter på en lang række områder. Effekter, der kan dokumenteres og dermed danne et solidt grundlag for beslutninger om fremtidige investeringer i en given teknologi. Derfor fik vi i tirsdags en grundig introduktion til Medicinsk Teknologivurdering (MTV) og Model for Assessment of Telemedicine (MAST), som begge er anerkendte rammer for indsamling og analyse af den nødvendige dokumentation.

Anne Mette, Iben og Mette fra OUHs Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV stod for præsentationen, og en af de gennemgående pointer i de tre oplæg var vigtigheden af at gøre sig overvejelser i forhold til dokumentation og eventuelt MTV/MAST-evaluering allerede tidligt i et projektforløb.

Anne Mette Ølholm

Mette Birk Olsen

Iben Fasterholdt

Partners