mHealth Seminar – 18. marts 2014

Seminaret den 18/3 var løst skruet sammen med oplæg fra hhv. Jesper Lakman (OUH), Jacob Mandøe Nielsen (Yoke/iCura), Michael Christensen (The Sweet Apps) og Thomas Eriksson (Make). Se video af præsentationerne nedenfor.

De gennemgående temaer fra dagens oplægsholdere handlede om…

•    Godkendelser og kliniske tests
•    At få teknologi og ønsker til at mødes
•    ”Need to have” vs. ”nice to have”
•    Mødet med fagpersonalet!

Fagligheden er tårnhøj, når man har med sundhedsvæsenet at gøre, og det stiller store krav til produktet.

22 deltagere.

Jesper Lakman

Jacob Mandøe Nielsen

Michael Christensen

Thomas Eriksson

Partners