Inno 12+ – 26.-27. februar 2013

Formålet med inno12+ var at forsøge at åbne op omkring piloterne, så der kan arbejdes med muligheder, som der ikke på forhånd var set som konkrete muligheder, fordi man tænker enten som en klinikker eller en teknikker. I de enkelte piloter kan der være muligheder der ikke har været tænkt på, inddragelse af elementer man ikke troede var muligt.
Vi arbejdede ud fra en klinisk viden og skaber koncepter igennem workshops og relationer dannes i piloterne. Udfordring: se den variable der hedder uvidenhed, nogen der ser på piloten med udefrakommende øjne. Det er ofte den variable der mindst kommer i spil, men samtidig er det uvidenheden, der gør at innovation går fra små ændringer til radikal innovation.

Inno 12 blev holdt i UCLs lokaler i Sverigesgade og der var 24 deltagere.

Partners