Empowering Health Through Play – 10. oktober 2013

I denne workshop blev en idé om at lege, før egentlig udvikling begynder afprøvet.

Og der blev arbejdet med en konkret problemstilling: KOL patienters motivation for at blive ved med at træne.

19 deltagere.

Human Space Invaders – Adam Montandon

Adam Montandon præsenterer Procedural Programming og Object Oriented Programming, og deltagerne spiller Human Space Invaders. En advarsel: Denne video indeholder mærkelige lyde og sjove bevægelser.

Oplæg om KOL – Kim Baadsgaard

Den typiske KOL-patient er 55 år +, socialt isoleret og fysisk inaktiv. Bevægelse er en af de helt store udfordringer – samtidig med, at motion er ekstremt vigtig for at bibeholde og eventuelt forbedre den eksisterende lungekapacitet. Når KOL-patienter gennemgår et 12-ugers genoptræningsforløb i Rehabiliteringsafdelingen i Svendborg (OUH), er det derfor også et tilbagevendende problem, at patienterne i praksis ikke fortsætter træningen imellem deres besøg i Rehabiliteringen. Det er formålet med den KOL App, der udvikles i GameLab4Health, at imødekomme denne udfordring.

"Play Time" - Understanding the patient and designing for prevention

Sidst på dagen er det play time, hvor der arbejdes med koblingen mellem formiddagens aktiviteter og innovative træningsmuligheder for KOL-patienter.

Partners